Svenska Schäferhundklubben

 

Hej!

Det här är kommittén som ansvarar för utställning, ringträning m m på vår klubb. Är du intresserad av att vara denna kommitté behjälplig så är du välkommen att höra av dig!

Sammankallande:

 

 

Du kan nå kommittén på e-post:

utstallning.lovsattra@gmail.com

Utställningskommitténs arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivningen är under arbete...!

  • Ansvarar för att arrangera klubbens utställning, ringträning, handlerutbildning
  • Ansvarar över att lägga en budget för verksamheten tillsammans med AU
  • Ansvarar över att verksamhetsberättelsen kommer styrelsen tillhanda innan årsmöte
  • Ansvarar för funktionärstillsättning och material på klubbens evenemang
  • Tar fram förslag på domare och ringsekreterare till AU
  • Tar fram offerter på priser, pokaler, logi till domare till styrelsen
  • Ansvarar för annonsering inför evenemangen tillsammans med AU
  • Ansvarar för resultat rapporteringen tillsammans med CUAn