Svenska Schäferhundklubben

Utbildningskommittén

Hej!

Vår kommitté tar fram kurser och utbildningar. Känner du att du vill bidra till denna kommitté är du välkommen att höra av dig till oss!
 

Sammankallande:

 

Studiefrämjandet:

 

 Tränings- & Licensansvarig:

Bosse Hedström

Träningsfigurant:

Stefan "Benson" Dahlgren 

 Våra kursledare:
 
Lena Hallin-Hedström
Marja Holm
Bosse Hedström
Anna Larson
 
 

 

Du kan nå kommittén på e-post:

utbildning.lovsattra@gmail.com

Utbildningskommitténs arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning 

  •      Kommittén ansvarar över klubbens utbildningar
  • Ansvarar över att efter förslag från övriga kommittéer ta fram funktionärsutbildningar
  • Ansvarar över att lägga en budget till styrelsen
  • Ansvarar över att verksamhetsberättelsen kommer in till årsmötet
  • Planera och utföra årets kurser