Svenska Schäferhundklubben

Utbildningskommittén

Hej!

Vår kommitté tar fram kurser och utbildningar. Känner du att du vill bidra till denna kommitté är du välkommen att höra av dig till oss!
 

Kommittén består av:

Charlott Andersson - Sammankallande

Anna Larsson

Marie Engberg Rähn

 

Studiefrämjandet:

 

 Tränings- & Licensansvarig:

Bosse Hedström

Träningsfigurant:

Stefan "Benson" Dahlgren 

 Våra kursledare:
 
Lena Hallin-Hedström
Marja Holm
Bosse Hedström
Anna Larson
 
 

 

Du kan nå kommittén på e-post:

utbildning.lovsattra@gmail.com

Utbildningskommitténs arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning 

  • Kommittén ansvarar över klubbens utbildningar
  • Ansvarar över att efter förslag från övriga kommittéer ta fram funktionärsutbildningar
  • Ansvarar över att lägga en budget till styrelsen
  • Ansvarar över att verksamhetsberättelsen kommer in till årsmötet
  • Planera och utföra årets kurser