Svenska Schäferhundklubben

 

Hej!

Denna kommitté är den som ansvarar för klubbens prov. Vill du lära dig lägga tävlingsspår, bli provledare eller bara finnas behjälplig så är du välkommen att höra av dig!

Sammankallande:

 Cia Almkrantz

Provledare IPO:

Marja Holm

Catharina Kläschen

Sissi Lövrell

Terrilyn Mützell

 

 

 

Du kan nå kommittén på e-post:

provtavling.lovsattra@gmail.com

Våra Prov 2018

 
Prov: Datum: Domare: Provledare: Figurant:
BH 28 apr  Katarina Ehrlander  Terrilyn Mützell -
BSL 1-3, IPO 1-3 12 maj  Nicklas Björkblom  Silvana Ahléby  Tommy Norberg 

BSL 1-3, IPO 1-3

BH

8 sep  Camilla Dahlgren  Monica Holmgren  Kristoffer Ullerud
UHP 9 sep    Anna Larson -
FH 1-2 22 sep  Tommy Andersson  Marja Holm -
BSL 1-3, IPO 1-3 13 okt    Sissi Lövrell  Erik Lagerström
         

 

Vi kommer även anordna ett par tävlingar i Draghund, mer info kommer!

Tävlingskommitténs arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivningen är under arbete.....!!!

  • Ansvara över ansökningar om prov tillsammans med styrelsen
  • Ansvarar över resultatrapporteringen
  • Ansvarar över funktionärsutbildningar tillsammans med utbildningskommittén
  • Ansvarar för tillsättning av funktonärer, domare, figuranter samt övrig personal till prov
  • Ansvarar över att mark, material och plats finns till proven
  • Ansvara för att Provledaren fullföljer sin uppgift
  • Ansvarar över att köket har kontaktats inför prov
  • Ansvarar över verksamhetsberättelsen till årsmötet