Svenska Schäferhundklubben

 

Hej!

Denna kommitté är den som ansvarar för klubbens prov. Vill du lära dig lägga tävlingsspår, bli provledare eller bara finnas behjälplig så är du välkommen att höra av dig!

Kommittén består av:

 

 

Provledare IPO:

Marja Holm

Catharina Kläschen

Sissi Lövrell

Terrilyn Mützell

 

 

 

Du kan nå kommittén på e-post:

provtavling.lovsattra@gmail.com

Våra Prov 2019

 
Prov: Datum: Domare: Provledare: Figurant:
BH/VT 27 apr Katarina Ehrlander Catharina Kläschen -
BSL 1-3, IGP 1-3 4 maj Jarmo Heiskanen Sissi Lövrell Tommy Norberg

BH/VT, BSL 1-3, IGP 1-3

7 sep Jan Nilsson Silvana Ahleby Tommy Norberg
IFH 1-2 28 sep Jarmo Heiskanen   -
BSL 1-3, IGP 1-3 12 okt Bo Östlund  Sissi Lövrell Tommy Andersson
         

 

Tävlingskommitténs arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivningen är under arbete.....!!!

  • Ansvara över ansökningar om prov tillsammans med styrelsen
  • Ansvarar över resultatrapporteringen
  • Ansvarar över funktionärsutbildningar tillsammans med utbildningskommittén
  • Ansvarar för tillsättning av funktonärer, domare, figuranter samt övrig personal till prov
  • Ansvarar över att mark, material och plats finns till proven
  • Ansvara för att Provledaren fullföljer sin uppgift
  • Ansvarar över att köket har kontaktats inför prov
  • Ansvarar över verksamhetsberättelsen till årsmötet